PL   EN   DE   RU   FR   IT

Usługi pogrzebowe firmy NEKROPOLIS

Kremacja


Nasz Dom Pogrzebowy kompleksowo obsługuje proces kremacji, który jest formą pochówku opartą na spopieleniu Ciała Zmarłej Osoby w specjalnym piecu krematoryjnym i zsypaniu powstałego prochu do Urny.


Według polskiego prawa, Urna z Prochami musi zostać pochowana na cmentarzu - w niszy urnowej, w grobie urnowym, lub w tradycyjnym grobie. Coraz więcej cmentarzy posiada także specjalnie wydzielone miejsca, dostosowane do pochówku Urn z Prochami, tzw. kolumbaria.


Kremacja jest znana i uznawana przez wiele religii. Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymsko-Katolickiego również pozwala na przeprowadzanie procesu kremacji:


Kanon 1176 § 3.

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.
Menu

Nasze usługi
Międzynarodowy przewóz zmarłych
Krajowe usługi pogrzebowe
Wygodne formalności
Pogrzeb
Kremacja
Balsamacja
Kosmetyka
Kaplica pogrzebowa
Nekrologi
Klepsydry
Finansowanie pogrzebu
Zasiłek pogrzebowy
Wyrabianie aktu zgonu
Karawany

--Kreska--

O firmie  |   Usługi  |  Międzynarodowy transport zmarłych  |  Krajowe usługi pogrzebowe  |  Formalności  |  Pogrzeb  |  Kremacja  |  Balsamacja  |  Kosmetyka  |  
Kaplica  |  Nekrologi  |  Klepsydry  |  Finansowanie pogrzebu  |  Zasiłek pogrzebowy  |  Akt zgonu  |   Kontakt  |  

--Kreska--