PL   EN   DE   RU   FR   IT

Usługi pogrzebowe firmy NEKROPOLIS

Finansowanie pogrzebu


Nasz Dom Pogrzebowy przyjmuje płatności:


  • w gotówce,
  • przelewem na konto bankowe.


Oferujemy także możliwość kredytowania całej uroczystości pogrzebowej
w ramach Zasiłku Pogrzebowego z ZUS.


W tym przypadku rozliczenie pomiędzy Domem Pogrzebowym a Rodziną Zmarłego następuje po pogrzebie i jest oparte o wyliczenie różnicy między kosztami pogrzebu
a wysokością zasiłku pogrzebowego.


Koszt każdego pgrzebu jest ustalany indywidualnie i zależy od takich czynników jak kultywowane tradycje, oczekiwania i możliwości finansowe Rodziny Zmarłego.Menu

Nasze usługi
Międzynarodowy przewóz zmarłych
Krajowe usługi pogrzebowe
Wygodne formalności
Pogrzeb
Kremacja
Balsamacja
Kosmetyka
Kaplica pogrzebowa
Nekrologi
Klepsydry
Finansowanie pogrzebu
Zasiłek pogrzebowy
Wyrabianie aktu zgonu
Karawany

--Kreska--

O firmie  |   Usługi  |  Międzynarodowy transport zmarłych  |  Krajowe usługi pogrzebowe  |  Formalności  |  Pogrzeb  |  Kremacja  |  Balsamacja  |  Kosmetyka  |  
Kaplica  |  Nekrologi  |  Klepsydry  |  Finansowanie pogrzebu  |  Zasiłek pogrzebowy  |  Akt zgonu  |   Kontakt  |  

--Kreska--