PL   EN   DE   RU   FR   IT

Usługi pogrzebowe firmy NEKROPOLIS

Wyrabianie aktu zgonu


Nasz Dom Pogrzebowy zajmuje się także wyrabieniem aktów zgonu.


Aby zlecić nam taką usługę, niezbędne jest dostarczenie:


  • dowodu osobistego Osoby Zmarłej, który obowiązkowo musi zostać zwrócony do Urzędu Stanu Cywilnego
  • karty zgonu wystawionej przez lekarza bądź zakład służby zdrowia.


Rodzinie Osoby Zmarłej przekazujemy wszystkie 3 egzemplarze odpisu aktu zgonu, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.


Jeśli istnieje taka potrzeba, Rodzina Osoby Zmarłej może zamówić większą, niż przysługujące 3, ilość odpisów aktu zgonu.


Za każdy dodatkowy egzemplarz Urząd Stanu Cywilnego pobiera dodatkową opłatę.Menu

Nasze usługi
Międzynarodowy przewóz zmarłych
Krajowe usługi pogrzebowe
Wygodne formalności
Pogrzeb
Kremacja
Balsamacja
Kosmetyka
Kaplica pogrzebowa
Nekrologi
Klepsydry
Finansowanie pogrzebu
Zasiłek pogrzebowy
Wyrabianie aktu zgonu
Karawany

--Kreska--

O firmie  |   Usługi  |  Międzynarodowy transport zmarłych  |  Krajowe usługi pogrzebowe  |  Formalności  |  Pogrzeb  |  Kremacja  |  Balsamacja  |  Kosmetyka  |  
Kaplica  |  Nekrologi  |  Klepsydry  |  Finansowanie pogrzebu  |  Zasiłek pogrzebowy  |  Akt zgonu  |   Kontakt  |  

--Kreska--